Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Thông báo

Hỗ trợ tạo web cho đại lý cấp 1 trở lên!

12/07

Update cập nhật hệ thống hỗ trợ trên web tại menu hỗ trợ hoặc trên đơn lỗi.

11/04/2023

Hệ thống update 1 số user bị mất log nhưng ko ảnh hưởng gì, nếu cần hỗ trợ liên hệ page.

11/10/2022

Open thêm kênh like fb free và một số DV tiktok miễn phí.

30/09/2022

Update api SMM thử nghiệm.

29/09/2022

Mở lại donate qua thesieure.com .

20/09/2022

Update tự động tạo mã QR momo,atm, mã QR atm có sẵn nội dung chuyển khoản cho web đại lý.

20/09/2022

Update thông báo mua dịch vụ qua telegram cho web đại lý.

18/09/2022

fix lỗi thỉnh thoảng lấy uid thất bại.

17/09/2022

Hệ thống update kênh 1 và 2 của dịch vụ facebook sẽ chạy chậm 1-2 ngày tới.

16/09/2022

Fix lỗi, thêm tính năng cho web đại lý.

12/09/2022