TĂNG LIKE BÌNH LUẬN FACEOOK
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Vui lòng copy đúng link hoặc id cmt để buff like.
*: Tốc độ các kênh có thể thay đổi tùy thời điểm.
Kênh 1:

- Buff like cmt việt, clone nuôi có avt.

- Tốc độ lên sau vài phút, tùy vào lượng đơn.

Kênh 2:

- Buff like cmt việt, người dùng thật.

- Tốc độ lên nhanh ngay sau khi mua.

Kênh 3:

- Buff like cmt giá rẻ.

- Tốc độ lên chậm.