TĂNG LIKE VIDEO INSTAGRAM
STT USER UID CHANNEL START RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Không đổi username trong quá trình buff.
*: like tụt nhiều,tốc độ khá nhanh
Kênh 1: like việt.
Kênh 2,3: like tây.