TĂNG LIKE FACEBOOK NGOẠI
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Vui lòng công khai bài viết cho người lạ like trước khi buff like.
*: Like ngoại là like từ người dùng ngẫu nhiên trên toàn thế giới.
Kênh 31: Ko chạy được cho video, album và group.
Kênh 90: Buff nhiều lần 1 uid với số lượng trên 2k sẽ bị thiếu chút ít.