TĂNG THEO DÕI FACEBOOK
Đơn Pending sẽ chạy lần lượt ngay sau khi sv hết quá tải.

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái CẦN HÀNH ĐỘNG, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu Hành động.
- Do facebook fix 1 số kênh tốc độ sẽ chậm hơn tốc độ ghi ở thông tin kênh.
*: Chú ý: page pro5 chỉ tăng đc ở kênh 1,2,6,11,80.
*: Tăng theo dõi vui lòng công khai bạn bè,theo dõi,kết bạn.
Kênh 1,2:

- loại sub via và clone xen kẽ có avt, lên chậm, tụt ko đáng kể.

- Bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

- Nếu tốc độ chậm quá có thể xóa để tăng tốc độ hoặc mua kênh khác.

- Xóa sẽ hoàn xu sau khoảng 30-60p.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu Hành động mục trong thời gian bảo hành.

Kênh 7: sub ảo max 5m, bắt đầu chạy sau 0-24h sau khi mua có thể hơn chút nếu nhiều đơn.
Kênh 8: loại sub via lên nhanh,1k-3k/ngày,ko thể hủy.
Kênh 9,10 12,14: loại sub ảo ko hiện người sub chỉ hiện số lượng, lên nhanh ngay sau khi mua,hiện ko tụt.
Kênh 11:

- Loại sub từ người dùng thật trao đổi chéo tốc độ lên chậm.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu Hành động mục trong 90 ngày.

Kênh 12: loại sub ảo ko hiện người sub chỉ hiện số lượng, lên nhanh ngay sau khi mua 5-10p ,hiện ko tụt.
Kênh 17: sub ảo max 250k, lên nhanh trong ngày.
Kênh 2x:

- loại sub việt người dùng chéo, tốc độ lên nhanh.

- Tự động xu hoàn nếu lỗi.

- Kênh 25: tăng nhanh đảm bảo về tốc độ.

- Tự động buff lại một phần số lượng tụt sau khi hoàn thành 1-3 ngày trong 25 ngày.

- Sau khi hoàn thành bấm tại menu Hành động để xem tiến trình bào hành tự động.

- Kênh 29: Sub ảo lên ngay lập tức.

Kênh 30,31:

- Sub ảo lên nhanh trong ngày.

Kênh 80:

- Loại sub từ người dùng thật trao đổi chéo tốc độ lên khá nhanh.

Kênh 30,32: loại sub ảo ko hiện người sub chỉ hiện số lượng, lên nhanh.
Mẹo: Kênh 1,2,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.