TĂNG THEO DÕI FACEOOK
STT USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tăng theo dõi vui lòng công khai bạn bè,theo dõi,kết bạn.
*: Chế độ BH khi mua min 5k và tụt quá 15% với kênh có BH và 70% với kênh KBH,.
Kênh 1,2:

- Tốc độ rất chậm tụt nhiều,ưu tiên sll từ 10k trở lên sẽ nhanh, đơn nhỏ chỉ chạy nhanh khi hệ thống ít đơn.

- loại sub via và clone xen kẽ có avt.

- BH 3-5 ngày.

Kênh 3:

- loại sub người dùng thật bấm follow.

- Tốc độ lên nhanh,2-5k/ngày

- BH 60 ngày.

Kênh 4:

- loại sub via và clone nuôi xịn.

- Tốc độ lên cực nhanh,1-4k/ngày

- BH 30 ngày.

Kênh 5:

- loại sub người dùng thật bấm follow.

- Tốc độ lên nhanh,2-5k/ngày

- BH 90 ngày.

Kênh 6:

- loại sub clone.

- Tốc độ lên rất nhanh,30-50k/ngày, tụt nhiều

- BH 7 ngày.

Kênh 7:

- loại sub via việt.

- Tốc độ lên rất nhanh, nhanh nhất các kênh ở thời điểm hiện tại.

- Ko bảo hành, tụt nhiều hay ko thì chưa rõ hệ thống đang thử nghiệm.