TĂNG TYM VIDEO TIKTOK
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Buff tym video tiktok nick việt tăng tym tiktok.
*: Tốc độ lên chậm.
*: Tụt rất nhiều.
Kênh 1,2,11,30: buff tym tiktok việt
Kênh 31: buff tym đa quốc gia,lên rất chậm
Kênh 40:

tăng tym tiktok tây lên nhanh, có thể vượt số lượng mua, tụt rất ít.

Kênh 50:

- Like đa quốc gia, giá rẻ, lên nhanh, tụt ít.