TĂNG TYM VIDEO TIKTOK

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Buff tym video tiktok nick việt tăng tym tiktok.
*: Tốc độ lên chậm,Tụt rất nhiều.
*: Đơn tiktok đã mua ko thể hủy, ko hoàn xu nếu xóa video hoặc lỗi trừ kênh có hỗ trợ.
Kênh 1,2,11,30: buff tym tiktok việt

- Kênh 11: max 5k, Lên chậm , sau khi hoàn thành nếu bị thiếu, tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu hành động trong vòng 80 ngày.

Kênh 31: buff tym đa quốc gia,lên rất chậm
Kênh 40:

tăng tym tiktok đa quốc gia lên nhanh 1-8k/ngày, có thể vượt số lượng mua.

Kênh 41,42: buff tym tiktok đa quốc gia lên nhanh 5-10k/ngày, chạy sau vài tiếng.
Kênh 50,51: Like tiktok đa quốc gia, tốc độ 300-1k/ngày. lên sau vài phút đôi khi bị delay do quá tải từ 0-72h.
Kênh 58,59: Like hàn quốc. tốc độ 500-2k /ngày.
Kênh 60,61: Like đa quốc gia, giá rẻ, tốc độ ~1k/ngày ko ổn định, max 10k.
Kênh 62: Tăng tym tiktok ưu tiên cho 1 số user lên nhanh 10k-10k/ngày,chạy sau 0-60p, max 300k.
Kênh 63,64: Like đa quốc gia, chất lượng cao ổn định, tốc độ 500-5k/ngày, max 30k, BH 30 ngày.
Kênh 65: Tăng tym tiktok sale lên nhanh 3-5k/ngày.
Kênh 66: Tăng tym tiktok ưu tiên cho 1 số user lên nhanh 2k-10k/ngày, max 100k.
Kênh 67: Tăng tym tiktok ưu tiên cho 1 số user lên nhanh 4k-20k/ngày, max 50k.
Kênh 70: Like việt giá rẻ trao đổi chéo, lên nhanh tụt ít, nên mua sl nhỏ.
Kênh 80: Like tiktok việt giá rẻ, chất lượng tốt, lên nhanh chạy sau vài phút,nên mua sl nhỏ.
Kênh 9x: Like tiktok giá rẻ, tốc độ 1-10k/ ngày, đang thử nghiệm tốc độ.
*: Tài nguyên tiktok chỉ 15-20k đổ lại ko mua quá sl sẽ thiếu.