TĂNG TYM VIDEO TIKTOK
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Buff tym video tiktok nick việt tăng tym tiktok.
*: Tốc độ lên chậm,Tụt rất nhiều.
Kênh 1,2,11,30: buff tym tiktok việt

- Kênh 11: Lên chậm , sau khi hoàn thành nếu bị thiếu, tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu hành động trong vòng 80 ngày.

Kênh 31: buff tym đa quốc gia,lên rất chậm
Kênh 40:

tăng tym tiktok tây lên nhanh ngay sau vài phút, có thể vượt số lượng mua.

Kênh 41,42: buff tym tiktok việt lên nhanh, chạy sau vài tiếng.
Kênh 50:

- Like đa quốc gia, giá rẻ, lên nhanh ngay sau vài phút.

Kênh 60: Like đa quốc gia, giá rẻ ổn định, tốc độ ~1k/ngày, max 10k.
Kênh 61: Like đa quốc gia, giá rẻ ổn định, tốc độ ~1k/ngày, max 20k.
*: Tài nguyên tiktok chỉ 15-20k đổ lại ko mua quá sl sẽ thiếu.