VIP CMT FACEBOOK
ID USER UID NAME CHANNEL CONTENT DELAY BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL CONTENT DELAY BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
Vui lòng bật công khai bình luận để vip cmt hoạt động bình thường.
Vip cmt hoạt động từ 7h - 23h,mỗi ngày tối đa 5-7 bài, lên đủ cmt mới đăng tiếp
Nên thêm nhiều cmt nhiều hơn số lượng mua để thêm phong phú nội dung.
Để dừng cmt thêm #. vào nội dung post.
Kênh 1:

- Vip cmt là nick việt, 70% là nữ

- Nội dung cmt ko được chứa icon,link,hashtag

Kênh 2:

- Chọn được giới tính

- Tốc độ tối thiểu 5phút/cmt.

- Thời hạn tối thiểu 30 ngày.

Kênh 3:

- Ko sử dụng được icon.

- Vip cmt là nick việt, đã số là nữ

- Tốc độ nhanh lên ngay sau khi nhận diện, thích hợp cho đơn sll.

- Số lượng cmt có thể vượt nhiều lần số lượng mua.