VIP CMT FACEOOK
STT USER UID NAME CHANNEL CONTENT DELAY BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
STT USER UID NAME CHANNEL CONTENT DELAY BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
Vui lòng bật công khai bình luận để vip cmt hoạt động bình thường.
Vip cmt hoạt động từ 7h - 23h,mỗi ngày tối đa 5-7 bài, lên đủ cmt mới đăng tiếp
Nên thêm nhiều cmt nhiều hơn số lượng mua để thêm phong phú nội dung.
Để dừng cmt thêm #. vào nội dung post.
Kênh 1:

- Vip cmt là nick việt, 70% là nữ