TĂNG LƯỢT XEM VIDEO FACEOOK
STT USER UID CHANNEL RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Hiện ko ổn định, nên buff thử 500 trước xem lên nhanh ko rồi buff tiếp.
Kênh 9,10,12:

- 3 kênh này tốc độ nhanh hơn.

- Kênh 12 này tốc độ nhanh nhất có thể lên vượt số lượng đã mua.