TĂNG LIKE PAGE FACEOOK
STT USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tăng Like page có thể bị die page,nên buff cho page tạo trên 1 tuần trở lên để hạn chế hủy đăng.
*: Tăng like page vui lòng bỏ giới hạn quốc gia và độ tuổi.
Kênh 1,2:

- Like page nick việt via và clone có avt.

- Tốc độ rất chậm,ưu tiên sll từ 10k trở lên sẽ nhanh, đơn nhỏ chỉ chạy nhanh khi hệ thống ít đơn.

- Tụt khá nhiều.

Kênh 3:

- Like page nick việt via và clone có avt chất lượng hơn kênh 1,2, có tương tác.

- Tốc độ lên khá nhanh.

- Tụt khá nhiều.

Kênh 4:

- Like page nick việt via có tương tác.

- Tốc độ lên khá nhanh.

- Tụt khá nhiều.

Kênh 5:

- Like page nick việt via.

- Tốc độ lên rất chậm.

- Bảo hành 90 ngày.

Kênh 6:

- Like page nick via.

- Tốc độ lên khá nhanh.

- Tụt khá nhiều.