TĂNG LIKE PAGE FACEBOOK
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái CẦN HÀNH ĐỘNG, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu Hành động.
*: Chú ý: page pro5 chỉ tăng đc ở kênh 1,2 hoặc qua mua tại mục tăng theo dõi.
*: Tăng Like page có thể bị die page,nên buff cho page tạo trên 1 tuần trở lên để hạn chế hủy đăng.
*: Tăng like page vui lòng bỏ giới hạn quốc gia và độ tuổi.
Kênh 1:

- Like page nick việt clone nuôi lên chậm có avt.

- Bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu hành động trong thời gian BH.

- Nếu bị lỗi hãy xóa để được hoàn xu sau 30-60p.

Kênh 2:

- Like page nick việt clone nuôi lên chậm có av.

- Bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

- Nếu bị lỗi hãy xóa để được hoàn xu sau 30-60p.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu Hành động mục trong thời gian bảo hành.

Kênh 11:

- Like page nick việt từ người dùng thật trao đổi chéo, tốc độ lên chậm.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu Hành động mục trong 90 ngày.

Kênh 2x:

- like page việt người dùng chéo tốc độ lên rất nhanh, có thể bị tụt nhiều tùy thời điểm ko BH.

Kênh 80:

- Ko hỗ trợ page dạng mới pro5.

- Chỉ tăng sub chứ k tăng like, chỉ hiện số lượng, hiện ko tụt.

- Tốc độ lên cực nhanh max 200k sub.

*: Kênh 1,2,20,21,22 hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.