TĂNG LIKE PAGE FACEBOOK
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Chú ý: page pro5 chỉ tăng đc ở kênh 1,2 hoặc qua mua tại mục tăng theo dõi.
*: Tăng Like page có thể bị die page,nên buff cho page tạo trên 1 tuần trở lên để hạn chế hủy đăng.
*: Tăng like page vui lòng bỏ giới hạn quốc gia và độ tuổi.
Kênh 1:

- Like page nick việt via và clone có avt.

- Tốc độ chậm, tụt ko đáng kể, ưu tiên đơn sll.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu hành động trong vòng 30 ngày.

- Nếu bị lỗi hãy xóa để được hoàn xu sau 30-60p.

Kênh 2:

- Like page nick việt via và clone có avt.

- Tốc độ 200-500/ngày, tụt ko đáng kể.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu hành động trong vòng 30 ngày.

- Nếu bị lỗi hãy xóa để được hoàn xu sau 30-60p.

Kênh 3:

- Like page nick việt via và clone có avt chất lượng hơn kênh 1,2, có tương tác.

- Tốc độ lên khá nhanh,tụt khá nhiều.

Kênh 4:

- Like page nick việt via có tương tác.

- Tốc độ lên khá nhanh,tụt khá nhiều.

Kênh 5:

- Like page nick việt via.

- Tốc độ lên rất chậm.bảo hành 90 ngày.

Kênh 6:

- Like page nick via.

- Tốc độ lên khá nhanh,tụt khá nhiều.

Kênh 20:

- like page việt người dùng chéo tốc độ lên rất nhanh.

- Tự động buff lại một phần số lượng tụt sau khi hoàn thành 1-3 ngày trong 25 ngày(BH tự động 25 ngày).

- Tự động hoàn xu nếu bị lỗi.

*: Kênh 1,2,20,21,22 hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.