NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
Loại tài khoản: Thành viên Xu hiện có: 0 Xu đã dùng: 0 Xu đóng băng: 0 Domain: ongtrum.pro
STT TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THỜI GIAN
1 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 01:09:14 02/10/2022 (6 ngày trước)
2 bot user.update Đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 01:09:12 02/10/2022 (6 ngày trước)
3 bot user.update Đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 01:08:08 02/10/2022 (6 ngày trước)
4 bot user.update Đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 01:07:15 02/10/2022 (6 ngày trước)
5 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 00:56:10 02/10/2022 (6 ngày trước)
6 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 00:54:13 02/10/2022 (6 ngày trước)
7 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 00:52:43 02/10/2022 (6 ngày trước)
8 bot user.update Thay đổi thông tin tài khoản từ ip 125.235.63.233 0 0 14:30:27 16/05/2022 (4 tháng trước)
9 bot user.update Thay đổi mật khẩu từ ip 125.235.63.233 0 0 14:28:19 16/05/2022 (4 tháng trước)
10 bot user.update Đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 14:28:07 16/05/2022 (4 tháng trước)
11 bot user.login Đăng nhập từ ip 125.235.63.233 0 0 14:28:00 16/05/2022 (4 tháng trước)
12 bot user.create Tạo tài khoản mới 0 0 14:27:24 16/05/2022 (4 tháng trước)
13 bot tiktok.buff.sub refund uid trile....9h1t3su8re (+)334 8,458 12:09:16 30/04/2022 (5 tháng trước)
14 bot tiktok.buff.sub refund uid tino_binh_t (+)8,124 8,124 06:30:45 29/04/2022 (5 tháng trước)
15 bot user.create Tạo tài khoản mới 0 0 09:45:23 28/04/2022 (5 tháng trước)
16 bot donate.admin (-)11,000 -13 09:33:17 28/04/2022 (5 tháng trước)
17 bot user.update Thay đổi thông tin tài khoản từ ip 171.251.238.195 0 0 06:07:29 28/04/2022 (5 tháng trước)
18 bot tiktok.buff.sub refund uid tino_binh_t (+)7,390 10,987 00:24:06 28/04/2022 (5 tháng trước)
19 bot tiktok.buff.sub Add uid: tino_binh_t,channel: 90 (-)7,490 3,597 00:08:04 28/04/2022 (5 tháng trước)
20 bot tiktok.buff.sub Add uid: tino_binh_t,channel: 90 (-)8,321 11,087 00:05:39 28/04/2022 (5 tháng trước)
21 bot tiktok.buff.sub Add uid: trile....9h1t3su8re,channel: 60 (-)482 19,408 23:44:31 27/04/2022 (5 tháng trước)
22 bot user.update Thay đổi thông tin tài khoản từ ip 2001:ee0:541b:f9c0:15d5:6e25:305f:8a 0 0 23:39:42 27/04/2022 (5 tháng trước)
23 bot user.lixi Nhận lì xì. (+)9,889 19,889 00:07:57 01/02/2022 (8 tháng trước)
24 bot donate.momo Donate tự động MOMO OT20922 (+)10,000 10,000 14:07:28 13/10/2021 (11 tháng trước)
25 bot user.update Thay đổi thông tin tài khoản từ ip 14.232.168.213 0 0 13:02:18 13/10/2021 (11 tháng trước)
STT TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THỜI GIAN