NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
Loại tài khoản: Đại lý cấp 1 Xu hiện có: 10000 Xu đã dùng: 10000000 Xu đóng băng: 0 Domain: google.com.vn
STT TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THỜI GIAN
1 bot donate.momo Donate tự động MOMO OT20922 (+)10,000 10,000 14:07:28 13/10/2021 (3 tháng trước)
2 bot user.update Thay đổi thông tin tài khoản từ ip 14.232.168.213 0 0 13:02:18 13/10/2021 (3 tháng trước)
STT TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THỜI GIAN