TĂNG LƯỢT THEO DÕI TIKTOK
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tốc độ lên chậm,kênh giá rẻ sẽ rất chậm.
*: Tụt rất nhiều, nên test sl nhỏ trước khi mua sll.
Kênh 1,4,11,30:

- Buff sub tiktok nick việt người dùng còn hoạt động, max 20k.

Kênh 2,31,32:

- Buff sub tiktok nick đa quốc gia,lên rất chậm 10-500/ngày, max 20k.

Kênh 40:

- Buff sub tiktok nick tây có thể vượt số lượng, tụt rất ít.

Kênh 41:

- Buff sub tiktok chạy nhanh 3-5k/ngày max 50k.

Kênh 50:

- theo dõi tiktok đa quốc gia, giá rẻ, lên chậm, tụt ít, max 100k