TĂNG LƯỢT THEO DÕI TIKTOK
STT USER UID CHANNEL START RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tốc độ lên chậm.
*: Tụt khá nhiều, nên test sl nhỏ trước khi mua sll.
Kênh 1:

- Buff sub tiktok nick việt người dùng thật.

Kênh 2:

- Buff sub tiktok nick việt clone nuôi.