TĂNG LƯỢT XEM VIDEO YOUTUBE 4K
STT USER UID CHANNEL START RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Video youtube tối thiểu 60 phút trở lên.
*: Video youtube bắt đầu chạy sau 60-100 phút.
*: Đã mua hủy sẽ ko hoàn lại xu nên tìm hiểu kỹ trước khi mua.
Kênh 1:

- Bảo hành 25 ngày.

- Max 4k view youtube hoàn thành dưới 15 ngày.

Kênh 2:

- Ko bảo hành.

- Max 4k view youtube hoàn thành dưới 5 ngày.