TĂNG THÀNH VIÊN NHÓM FACEOOK
STT USER UID NAME SERVER BUY START RUN COIN TIME ACTION
STT USER UID NAME SERVER BUY RUN START COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Hãy tắt tính năng duyệt mem trước khi mua buff mem nếu cố tình bật sẽ lỗi.
*: Khi có mem tham gia vào nhóm hãy duyệt mem luôn sẽ tăng nhanh hơn.
*: Không cài đơn mới khi đơn cũ chưa hoàn thành.
Kênh 1:

- Chỉ hỗ trợ nhóm đã bật trải nghiệm nhóm công khai.

- Nick 85-95% có avt.

- 20k - 100k mem 1 ngày.

Kênh 2:

- Người dùng thật còn hoạt động, mời từ via.

- Số lượng mua càng lớn tốc độ càng nhanh.

Kênh 3:

- Clone có avt

- Tốc độ lên rất chậm sau 0-24h.