TĂNG THÀNH VIÊN NHÓM FACEBOOK
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái cần hành động, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu hành động.
*: Hãy tắt tính năng duyệt mem tự động trước khi buff trừ nhóm beta.
*: Tắt mọi giới hạn thành viên tham gia nhóm như (ko có avt, tham gia fb tối thiểu 1 tháng, có bạn trong nhóm....).
*: Khi có mem tham gia vào nhóm hãy duyệt mem luôn sẽ tăng nhanh hơn.
*: Không cài đơn mới khi đơn cũ chưa hoàn thành,tăng thành viên nhóm ko thể hủy sau khi đã mua.
Kênh 1:

Nick clone nuôi nuôi có avt, lên chậm.

- Bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

Kênh 4,5: Nick clone có avt. lên nhanh
Kênh 2:

- Người dùng còn hoạt động có tương tác, mời từ via.

- Số lượng mua càng lớn tốc độ càng nhanh.

Kênh 3,6,7:

- Clone có avt

- Tốc độ lên chậm bắt đầu chạy sau 0-24h.

Kênh 20:

- Người dùng còn hoạt động, có tương tác.

- Chạy được tất cả các loại nhóm, tốc độ lên rất nhanh.

Kênh 80:

- Tăng mem groups ảo, chỉ hiện số lượng.

- Chạy được tất cả các loại nhóm, tốc độ lên rất nhanh.

- Yêu cầu bật tự động phê duyệt thành viên và cho phép page tham gia nhóm, trên app thì phải cài như hình, do fb dịch sai Xem cài đặt

- Group thường, riêng tư ... ko bật được tự động duyệt mem chỉ mua 10k 1 lần

*: Kênh 1,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.