TĂNG THÀNH VIÊN NHÓM FACEBOOK
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Chú ý fb mới fix mem có thể sẽ bị tụt sl nhỏ,nên duyệt ngay sau khi có mem mới sẽ hạn chế tụt.
*: Hãy tắt tính năng duyệt mem trước khi mua buff mem nếu cố tình bật sẽ lỗi.
*: Tắt mọi giới hạn thành viên tham gia nhóm như (ko có avt, tham gia fb tối thiểu 1 tháng, có bạn trong nhóm....).
*: Khi có mem tham gia vào nhóm hãy duyệt mem luôn sẽ tăng nhanh hơn.
*: Không cài đơn mới khi đơn cũ chưa hoàn thành.
Kênh 1:

- Nick clone 95% có avt.

- 1k - 4k mem 1 ngày.

Kênh 2:

- Người dùng thật còn hoạt động, mời từ via.

- Số lượng mua càng lớn tốc độ càng nhanh.

Kênh 3,6,7:

- Clone có avt tỉ lệ 80%

- Tốc độ lên chậm chạy sau 0-24h.

Kênh 5:

- Kênh dự phòng memgroups loại via + clone có avt.

- Tốc độ lên chậm.

Kênh 8,9:

- Ko có avt.tốc độ lên chậm,ko buff được cho nhóm beta.

Kênh 20:

- Người dùng còn hoạt động, có tương tác.

- Chạy được tất cả các loại nhóm, tốc độ lên rất nhanh.