TĂNG LƯỢT XEM VIDEO INSTAGRAM

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Kênh 1,2: View instagram video lên nhanh.
Kênh 3: View instagram all story lên nhanh.(Nhập link trang cá nhân sẽ lên view tất cả video ở story)
Kênh 4: View instagram Video IGTV lên nhanh.
Kênh 5: kênh dự phòng, view video ngẫu nhiên.
Kênh 6x: View instagram chất lượng cao, hỗ trợ video reel,tv.