TĂNG LƯỢT THEO DÕI INSTAGRAM
STT USER UID CHANNEL START RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Không đổi username trong quá trình buff.
Kênh 1:

- Buff sub instagram việt tốc độ nhanh tụt nhiều.

Kênh 2:

- Buff sub instagram tây tốc độ chậm tụt nhiều.

Kênh 3:

- Buff sub instagram tây BH 1 tháng.

Kênh 4:

- Buff sub instagram việt tốc độ chậm BH 1 tháng.

Kênh 5:

- Buff sub instagram việt tốc độ Chậm BH 3 tháng.