TĂNG LƯỢT THEO DÕI INSTAGRAM
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Không đổi username trong quá trình buff.
*: Phải công khai người Follow và không kiểm duyệt Follow.
Kênh 1:

- Buff sub instagram việt tốc độ nhanh tụt nhiều.

Kênh 2:

- Buff sub instagram tây tốc độ chậm tụt nhiều.

Kênh 3:

- Buff sub instagram tây BH 1 tháng đơn từ 2k trở lên.

Kênh 4:

- Buff sub instagram tây.

Kênh 5:

- Buff sub instagram tây tốc độ Chậm BH 3 tháng.

Kênh 6:

- Buff sub instagram việt tốc độ nhanh tụt ít.

Kênh 20:

- Buff sub instagram việt tốc độ nhanh tụt ít.

- Tự động buff lại một phần số lượng tụt trong 25 ngày(BH tự động 25 ngày).

Kênh 50:

- Theo dõi đa quốc gia, giá rẻ, tụt ít,tốc độ 500-2k sub/ngày.