TĂNG BÌNH LUẬN YOUTUBE
ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Đã mua hủy sẽ ko hoàn lại xu nên tìm hiểu kỹ trước khi mua.
Kênh 1: Chạy sau 0-24h, tốc độ: 200-500/ngày.
Kênh 2: Chạy sau 0-48h, tốc độ: 100-300/ngày.