TĂNG LƯỢT XEM STORY FACEBOOK
ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Chức năng đang thử nghiệm vui lòng buff số lượng nhỏ để test trước.
Kênh 1: Viewstory đơn, chỉ 1 story.
Kênh 2: Viewstory ko giới hạn.