TĂNG BÌNH LUẬN FACEBOOK
Kênh 20 hỗ trợ buff cmt cả trong groups beta, mở công khai bình luận cho người lạ.
ID USER UID CHANNEL CONTENT STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL CONTENT STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Vui lòng công khai bài viết để người lạ có thể bình luận.
*: Hiện tại không kênh nào có thể tăng cmt trong nhóm.
Kênh 1,2:

- Ko buff được cmt cho nhóm,groups.

- Nick clone,via nuôi có avt.

- Tốc độ chậm, ưu tiên đơn sll.

- Nếu bị lỗi hãy xóa để được hoàn xu sau 30-60p.

Kênh 3:

- Không buff được cho live stream.

- Chọn được tốc độ.

- Nick bình luận 80% là nữ.

Kênh 4,5,7:

- Ko chọn được giới tính,tốc độ mặc định tốc độ nhanh.

- Có thể bị lặp lại bình luận.

- Số lượng bình luận có thể sẽ vượt nhiều lần số lượng mua từ 7 đến 10 lần.

- Thích hợp cho spam bình luận tạo hiệu ứng.

- Kênh 4 nội dung ko được chứa icon.

Kênh 6:

- Nick người dùng thật cmt bằng phone.

- Chọn được giới tính

- Tốc độ ko ổn định, lúc nhanh lúc chậm.

- Chỉ nên buff dưới 50 cmt.

Kênh 20:

- Chuyên cho live stream.

- Hỗ trợ buff cmt cả trong groups beta, mở công khai bình luận cho người lạ.

- Chọn được tốc độ.

- Tự động buff lại một phần số lượng tụt trong 25 ngày(BH tự động 25 ngày).