TĂNG BÌNH LUẬN FACEBOOK
Kênh 20 hỗ trợ buff cmt cả trong groups beta, mở công khai bình luận cho người lạ.

ID USER UID CHANNEL CONTENT STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL CONTENT STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái cần hành động, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu hành động.
*: Vui lòng công khai bài viết để người lạ có thể bình luận.
*: Hiện tại không kênh nào có thể tăng cmt trong nhóm.
*: Buff cmt ko thể hủy, lỗi chưa công khai,các lỗi khác ko được hoàn xu.
Kênh 1,2:

- Ko buff được cmt cho nhóm,groups.

- Nick clone,via nuôi có avt.

- Bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút, lên rất chậm.

- Nếu bị lỗi hãy xóa để được hoàn xu sau 30-60p.

Kênh 3:

- Không buff được cho live stream.

- Chọn được tốc độ.

- Nick bình luận 80% là nữ.

Kênh 2x:

- Chuyên cho live stream.

- Hỗ trợ buff cmt cả trong groups beta, mở công khai bình luận cho người lạ.

- Nhập link cmt sẽ là trả lời cmt.

- Chọn được tốc độ.

- Kênh 25: tăng nhanh đảm bảo về tốc độ.

Kênh 70:

- Nick người dùng thật cmt bằng phone.

- Chọn được giới tính

- Tốc độ ko ổn định, lúc nhanh lúc chậm.

- Chỉ buff được cho bài post, nên buff dưới 50 cmt.

Kênh 80:

- Kênh 80 nội dung ko được chứa icon,

- Ko ẩn cmt khi chưa chạy xong sẽ bị lỗi.

- Có thể bị lặp lại bình luận.

- Số lượng bình luận có thể sẽ vượt số lượng mua.