TĂNG BÌNH LUẬN FACEOOK
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Vui lòng công khai bài viết để người lạ có thể bình luận.
Kênh 1,2:

- Ko chọn được giới tính,tốc độ.

- Nick clone,via nuôi có avt.

- Tốc độ rất chậm,ưu tiên sll từ 1k trở lên sẽ nhanh, đơn nhỏ chỉ chạy nhanh khi hệ thống ít đơn.

Kênh 3:

- Không buff được cho live stream.

- Chọn được tốc độ.

- Nick bình luận 80% là nữ.

Kênh 4,5:

- Ko chọn được giới tính,tốc độ mặc định tốc độ nhanh.

- Có thể bị lặp lại bình luận.

- Số lượng bình luận sẽ vượt nhiều lần số lượng mua.

- Thích hợp cho spam bình luận tạo hiệu ứng.

- Kênh 4 nội dung ko được chứa icon.

- Kênh 5 buff được cho live.

Kênh 6:

- Nick người dùng thật cmt bằng phone.

- Chọn được giới tính

- Tốc độ ko ổn định, lúc nhanh lúc chậm.

- Chỉ nên buff dưới 50 cmt.