TĂNG LIVE FACEBOOK
ID USER UID SERVER MINUTE BUY START COIN TIME ACTION
ID USER UID SERVER MINUTE BUY START COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Buff mắt live dưới 50 mắt tính tiền bằng 50 mắt live.
*: Buff do fb quét nên có thể bị thiếu 10-15% nhé.
*: Hỗ trợ buff like ở cả group và page.
*: Mắt live tăng lên từ 5-10phút sau khi mua.
Kênh 4: mắt lên chậm từ từ như thật.

- Ưu tiên buff kênh 7 và kênh 8 trước nếu lỗi hay mua kênh khác cho rẻ.

- Từ kênh 3 trở lên không xem được tiến trình tăng mắt thời gian thực (realtime).