TĂNG LIVE FACEBOOK
ID USER UID SERVER MINUTE BUY START COIN TIME ACTION
ID USER UID SERVER MINUTE BUY START COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Nên chờ 1 vài phút để live lên mắt tự nhiên rồi hãy buff sẽ ổn định hơn.
*: Nếu bị thiếu hoặc ko lên mắt có thể bấm nút tại menu hành động.
*: Buff mắt live dưới 50 mắt tính tiền bằng 50 mắt live.
*: Buff do fb quét nên có thể bị thiếu 10-20% nhé.
*: Hỗ trợ buff like ở cả group và page.
*: Mắt live tăng lên từ 5-10phút sau khi mua.
Kênh 79,90: Giá rẻ cạnh tranh.
Kênh 7x: Kênh dự phòng.

- Xem được tiến trình tăng mắt thời gian thực (realtime).

- Ưu tiên buff kênh nào rẻ nhất.