TĂNG CHIA SẺ BÀI VIẾT FACEOOK
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Kênh 1,2,6:

- Share ảo,chỉ hiển thị số lượng chứ k hiện người share,ko bị tụt.

- Kênh 1 share lên chậm sau 10-20 phút

- Kênh 2 share được cho livestream lên nhanh sau 3-10 phút.

- Kênh 6 share lên chậm chạy trong 24h.

Kênh 3:

- Share live lên tường nick cá nhân.

- Tốc độ nhanh, min 20 hoạt động 24/24.

Kênh 4:

- Share live lên các hội nhóm có trên 50k thành viên có tương tác.

- Tốc độ nhanh, min 100 hoạt động từ 8h-22h.

Kênh 5:

- Share live lên các hội nhóm và wall bằng phone có tương tác.

- Tốc độ nhanh, min 200 hoạt động từ 8h-22h.

Kênh 7:

- Kênh đang thử nghiệm độ tương tác, vui lòng liên hệ page review độ tt của live.

- Share live lên các hội nhóm ngẫu nhiên 30k mem trở lên.

- Tốc độ nhanh, min 100 hoạt động từ 8h-22h.