TĂNG LIKE TWITTER
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Đã mua hủy sẽ ko hoàn lại xu nên tìm hiểu kỹ trước khi mua.
*: Buff like twitter là like ngoại us, lên chậm 1-2 ngày done 1k.
*: Tụt ít rất ít.