TĂNG BÌNH LUẬN TIKTOK
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Tăng bình luận tiktok tăng chậm trong ngày.
Không buff nội dung có biểu tượng icon.
không bình luận những nội có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.