TĂNG BÌNH LUẬN TIKTOK
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
STT USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Không buff nội dung có biểu tượng icon.
không bình luận những nội có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.