Thông tin cập nhật
Lịch sử cập nhật, thay đổi hệ thống

ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Mở lại kênh tăng bạn bè giá rẻ.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
giảm giá uid spam 1000 uid chỉ 5k xu.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Open vip like giá rẻ max 20 bài đăng mỗi ngày.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Thêm kênh buff mem groups giá rẻ :D
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Fix lỗi get link live tiktok 2.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Chú ý thay đổi sdt momo phụ 0966929266.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Open like tây rate 1.5đ chọn được cảm xúc.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Thay đổi cách tùy chỉnh css và js cho web đại lý.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Fix lỗi chọn sai cảm xuc like tây.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Backup lại 1 phần data clone đã mua, có thể tải lại.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Nâng like free lên 100 like 1 lần, giảm thời gian chờ xuống 15p 1 lần.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Mở giới hạn buff mem groups ở kênh 4
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
các đơn ở kênh 50 bị lỗi sẽ hoàn lại xu trong 1-2 ngày tới.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Hệ thống bị lỗi xóa id lỗi ở kênh 1,2 ko hoàn trong khoảng 5 ngày trước. vui lòng liên hệ qua page để được hoàn xu.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Đã update toàn bộ cho web đại lý cấp 2, chuẩn bị cho tháng mới!
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Open thêm kênh like,sub giá rẻ cho tiktok và instagram.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Open thử nghiệm bot tương tác.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Fix lỗi get uid facebook chuẩn xác hơn.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Fix lỗi, giảm giá buff view facebook.
ongtrum
2021-09-25T21:49:04.000000Z
Fix lỗi like tây 2đ thêm kênh 31 tùy chọn đa cảm xúc.