Thông tin cập nhật
Lịch sử cập nhật, thay đổi hệ thống

ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Tạm ngưng buff kênh giá rẻ 1-2 fix lỗi 6-12h sẽ mở lại.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Thêm kênh vip like loại like xin cho khách VIP.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Thêm kênh buff share live có tương tác thử nghiệm.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Open vip live facebook và update view4k youtbe.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Thêm chức năng lọc bạn bè ko tương tác miễn phí.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Chú ý buff like kênh 1,2 nếu quá 48h mà ko lên like vui lòng hủy đi để nhận lại xu nhé.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Update xuất clone nhiều định dạng phù hợp với nhu cầu.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Vip like bảo trì tới 22:00 06/11/2021
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Chú ý 12-14:30 hôm nay ai mua bị lỗi mà vẫn bị trừ xu liên hệ qua page để nhận lại xu nhé.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Thêm kênh buff sub via việt tốc độ bàn thờ.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Update hiển thị số lượng đã chạy trên hầu hết các kênh.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Thêm kênh buff cmt chọn được giới tính.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Thêm kênh buff like ưu tiên buff like cho groups max 3k like.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
từ 0:04 -> 7:30 06/06 ai mua clone bị trừ xu mà k xuất clone k hiển thị lịch sử lh qua page.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Điều chỉnh lại giá buff view facebook, thêm kênh buff view live
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Hạ giá giá buff mem groups facebook.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Update một số chức năng để khi mua sẽ trực quan hơn về uid.
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Thêm dịch vụ mua proxy v4,v6
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Thêm 2 kênh buff like cmt mới
ongtrum
2021-06-19T15:55:03.000000Z
Chú ý một số đơn mua clone tải về bị thiếu hoặc ko có mà chưa được hoàn xu hay liên hệ qua page.