GẠCH CƯỚC MOBILE
STT USER UID CHANNEL BUY RUN STATUS CONTENT COIN CREATE ACTION
STT USER UID CHANNEL BUY RUN STATUS CONTENT COIN CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Cước sẽ được gạch nhanh hay chậm tùy vào lượng đơn hiện có
*: Mỗi cấp ưu tiên sẽ trừ 1% chiết khấu.
*: Nhập thêm mật khẩu sẽ được gạch cước nhanh hơn
*: Riêng mạng mobiphone bắt buộc phải có mật khẩu mymobi