VIP LIVE FACEOOK
STT USER UID NAME CHANNEL BUY REMAIN COIN EXPIRE CREATE ACTION
STT USER UID NAME CHANNEL BUY REMAIN COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
*:Viplive facebook hoạt động từ 24/24, tăng mắt live sau 5-7 phút.
*:Live trên groups công khai, đôi khi lỗi ko chạy.
*: Chú ý vip đã mua k thể sửa, xóa sẽ ko hoàn lại xu.