GET TOKEN FACEOOK FULL QUYỀN
Hỗ trợ lấy token full quyền ko checkpoint!

Bấm vào link: https://www.facebook.com/device

Nếu hệ thống ko hiện sẵn mã hay copy mã để nhập: abc

Nếu sử dụng app facebook hay coppy link bên trên gửi người bất kỳ sau đó nhấn vào link đó.

Nhấn tiếp tục và cấp quyền cho ứng dụng sau đó quay lại đây bấm nút get token bên dưới

Thông tin chi tiết
*: Hệ thống ko lưu lại bất cứ thông tin nào! vui lòng lưu lại thông tin trước khi rời đi.